• Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά»

Παραμύθι:

http://www.keda.gr/roma/index.php/material/preschool

  • Διδασκαλία της Ελληνικής ως 2η γλώσσα

Σειρά:Πράγματα και γράμματα (για όλες τις χώρες)

Πρώτο Επίπεδο

Isocrates.gr

  • Διδασκαλίατης Ελληνικής ως 2η γλώσσα

Σειρά:Πράγματα και γράμματα (για όλες τις χώρες)

Πρώτο Επίπεδο

«Παίζω και μιλώ»

Παίζω και μιλώ (τετράδιο δραστηριοτήτων)

 Τετράδιο δραστηριοτήτων:

Ιsocrates.gr

  • Διδασκαλίατης Ελληνικής ως 2η γλώσσα

Σειρά:Πράγματα και γράμματα (για όλες τις χώρες)

Πρώτο Επίπεδο

 «Παίζω και μαθαίνω»

Παίζω και μαθαίνω (βιβλίο μαθητή)

 Βιβλίο μαθητή

Isocrates.gr

  • Παιδεία Ομογενών:

Η Αλφαβήτα ταξιδεύει (Φάκελος με καρτέλες & Οδηγίες)

https://i0.wp.com/www.ediamme.edc.uoc.gr/newpo/content/images/ALFABHTA_TAXIDEYEI.jpg

Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. ( Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών )

  • Παιδεία Ομογενών:

Παρέα με τον παππού Αίσωπο (Φάκελος με καρτέλες & Οδηγίες)

Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. ( Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών )

  • Παιδεία Ομογενών:

Εμείς και οι Άλλοι (επίπεδο 1)

Βιβλίο Μαθητή – Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό

https://i0.wp.com/www.ediamme.edc.uoc.gr/newpo/content/images/Emeis_k_oi_alloi_bib_Exwfyllo.jpg

Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. ( Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών )