Εποπτικό υλικό με σημαίες διαφόρων χωρών:

Πίνακας αναφοράς (προεπισκόπηση):

 
Παιχνίδι μνήμης (προεπισκόπηση):

Και το πρωτότυπο αρχείο από flags