Μια πολύ καλή ιδέα για κατασκευή εάν δουλεύετε τα γεωμετρικά σχήματα είναι  ο κύριος τριγωνακής και η κυρία κυκλίτσα . Όπως θα διαπιστώσετε όλα τα μέρη του προσώπου και των δυο είναι κατασκευασμένα από τρίγωνα και κύκλους αντίστοιχα, διαφορετικών όμως μεγεθών. Με έναυσμα λοιπόν αυτή την ιδέα θα μπορούσαν να κατασκευαστούν και ο κύριος ορθογώνιος και ο κύριος τετράγωνος. Η ιδέα της προσωποποίησης των σχημάτων είναι κάτι που αρέσει πολύ στα παιδιά και όπως θα διαπιστώσετε και μονοί σας μετά την κατασκευή πολλά από τα παιδιά θα χειριστούν την κατασκευή τους  σαν κούκλα κουκλοθέατρου δημιουργώντας διάλογους  μεταξύ τους. Μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία και να ξεκινήσουμε την καταγραφή του διαλόγου  που μπορεί να βγει αυθόρμητα από τα παιδιά τον όποιο και στην συνεχεία μπορούν να δραματοποιήσουν στην γωνία του κουκλοθέατρου.