Κάντε κλίκ στην εικόνα και “save as”

Εικόνες από την ιστοσελίδα:

www.clker.com

Δημιουργία animated gif από την ιστοσελίδα:

http://picasion.com/

Η προσθήκη κειμένων με το πρόγραμμα paint ( Ζωγραφική ) της Microsoft.