Κάντε κλίκ στην εικόνα και «save as»

Εικόνες από τις ιστοσελίδες:

http://www.clker.com/

http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page

Δημιουργία animated gif από την ιστοσελίδα:

http://picasion.com/

Η προσθήκη κειμένων με το πρόγραμμα paint ( Ζωγραφική ) της Microsoft.