Σήματα με ζωγραφική – χαρτόνι – καλαμάκια – καπάκια και πηλό…..

Τα σήματα ( φωτοτυπίες ) προέρχοντα απ’ το λογισμικό της kidmedia «κυκλοφορώ με ασφάλεια«

Ταξινόμηση εποπτικού υλικού σε ΣΩΣΤΟ – ΛΑΘΟΣ:

Οι εικόνες προέρχονται επίσης από το λογισμικό της kidmedia «κυκλοφορώ με ασφάλεια«