Από τους μαθητές μου:

1.Θεματική ενότητα: Ο Άγιος Βασίλης

Με 6 κομμάτια:

Click to Mix and Solve

Με 12 κομμάτια:

Click to Mix and Solve

Με 16 κομμάτια:

Click to Mix and Solve

Με 20 κομμάτια:

Click to Mix and Solve