Μπορούμε να βρούμε άφθονες εικόνες με τρόφιμα  στο διαδίκτυο

Ένας τρόπος είναι να αναζητήσουμε με τις λέξεις «still life», οπότε μπορούμε να βρούμε πίνακες κλασικούς όπως του Cezanne, του Matisse κτλ.

Απ’ τον van Gogh σχετικοί είναι οι πίνακες Noon Rest και Sower with Setting Sun

Απ΄ τον Θεόφιλο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα έργα : Λιομάζωμα και Μέγα Αρτοποιείον

Τέλος , καταπληκτικοί είναι οι πίνακες του Arcimboldo Giuseppe όπως οι:

και πολλοί άλλοι.

Οι πίνακές του μπορούν να μας δώσουν πολλές ιδέες για δημιουργία στην τάξη μας

όπως να ζητήσουμε απ’ τα παιδιά να φτιάξουν με κολάζ πιο απλά πρόσωπα χρησιμοποιώντας εικόνες από τρόφιμα

ή χρησιμοποιώντας κάποιο πρόγραμμα όπως το tuxpaint