Ο ΠΑΠΠΟΥΣ ΡΟΔΑΛΟΣ

Ένα παραμύθι διασκευή απ’ το ομότιτλο που υπάρχει στο βιβλίο «Υγεία και Διατροφή στην Προσχολική Ηλικία»
το οποίο εκδόθηκε απ’ το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας παλιότερα.
Όπου υπάρχουν πλάγια γράμματα σημαίνει ότι στο σημείο αυτό απευθυνόμαστε στα παιδιά.
Επίσης στα σημεία που γράφει «δραματοποίηση» μπορούμε να ζητήσουμε απ’ τα παιδιά να αναπαραστήσουν
εκείνη τη στιγμή αυτά που περιγράφει η ιστορία.

Κάντε «κλικ» στον τίτλο του άρθρου για να διαβάσετε το παραμύθι.