Με αφορμή ερώτημα συναδέλφου σχετικά με τη λειτουργία της δανειστικής βιβλιοθήκης σας παραθέτω το δικό μας τρόπο λειτουργίας…..

Αρχικά ξεχωρίσαμε κάποια βιβλία με κριτήρια:

1.Να έχουν καλή και ελκυστική εικονογράφηση

2. Να έχουν όσο το δυνατόν «λίγα» λόγια ώστε να μην κουράζουν τα παιδιά – και να τα βοηθούν να αναπαράγουν την ιστορία.

3. Να έχουν ποικιλία θεμάτων για να καλύπτουν όλα τα ενδιαφέροντα των παιδιών.

Στη συνέχεια ενημερώσαμε τους γονείς για τον τρόπο λειτουργίας της  και τον λόγο ύπαρξής της.

Η Στέλλα (  η συνάδελφός μου ) τους ένημέρωσε και για το «συμβόλαιο» της Δανειστικής Βιβλιοθήκης όπου υπέγραφαν γονείς και παιδιά. Το συμβόλαιο με πολύ απλά λόγια επεξηγεί τις διαδικασίες δανεισμού και την υποχρέωση των «δανειζόμενων» να επιστρέφουν το βιβλίο σε καλή κατάσταση. Το συμβόλαιο συμπληρώνεται στον πρώτο δανεισμό κατά την έναρξη της Δανειστικής Βιβλιοθήκης.

Το συμβόλαιο σε μικρογραφία


Τα βιβλία που επιλέξαμε:

Κάθε Παρασκευή τα παιδιά επιλέγουν το βιβλίο που θα δανειστούν και καταγράφουν σε μια «καρτέλα δανεισμού» το όνομά τους και τον τίτλο του βιβλίου. Προς το παρόν για την καταγραφή της ημερομηνίας βάζουμε την αντίστοιχη σφραγίδα. Τα μεγαλύτερα παιδιά μπορούν να γράψουν και τον συγγραφέα αν θέλουν ή και την ημερομηνία. Αντίστοιχα για τα μικρότερα παιδιά, μπορούμε απλά να βάλουμε μια φωτοτυπία του βιβλίου που δανείστηκαν, αν το κρίνουμε απαραίτητο.

Μόλις συμπληρώσουν τις «καρτέλες» τους, τις βάζουμε σε ένα ντοσιέ στην αντίστοιχη διαφάνεια ( κάθε παιδί έχει τη δική του διαφάνεια ).

Καρτέλες δανεισμού – Με απλή φωτοτυπία

Καρτέλες δανεισμού – Συμπληρωμένες


Το βιβλίο που θα πάρουν στο σπίτι συνοδεύεται και από το αντίστοιχο «φύλλο εργασίας» όπου τα παιδιά συμπληρώνουν πάλι το όνομά τους, τον τίτλο του παραμυθιού και ζωγραφίζουν ό,τι τους εντυπωσίασε.

Κάθε Δευτέρα επιστρέφουν τα βιβλία στο σχολείο και τα «συζητάμε» στην παρεούλα μας.

Για τα «φύλλα εργασίας« έχουμε ξεχωριστό ντοσιέ, όπου κάθε παιδί τοποθετεί την εργασία του στη δική του διαφάνεια.

Φύλλα εργασίας συμπληρωμένα

Το πρωτότυπο αρχείο με την καρτέλα δανεισμού, το φύλλο εργασίας και το συμβόλαιο μπορείτε να το κατεβάσετε από kidslibrary: